Vezeeta är MENA-regionens ledande digitala sjukvårds- plattform. Bolaget är tidigt ute med att digitalisera sjuk- vårdssystemet genom att sammankoppla olika aktörer i sjukvårdsekosystemet.
Vezeeta löser många problem för patienter som behö- ver komma i kontakt med en läkare och sjukvården. Vezeeta erbjuder en gratis sökmotor och app där man kan söka och boka läkarbesök inom många olika områ- den. Mer än 20 000 omdömen från patienter nns till- gängliga för att hjälpa användare att välja en lämplig läkare med kort väntetid.

www.vezeeta.com