Avito är den största och snabbast växande e-handelssajten i Ryssland, och antalet månatliga unika besökare fortsatte att växa i en tillfredställande takt under första 2015.

Bolaget har säkrat en ledande position vad gäller antal besökare och annonser, och distanserar sig därmed alltmer från sina konkurrenter. Om man jämför med liknande bolag i andra länder har affärsmodellen stor lönsamhetspotential när väl en stark marknadsledande ställning är uppnådd. Avito är redan det ledande varumärket och har den högsta varumärkeskännedomen i Moskva och S:t Petersburg och samgåendet med Naspers-ägda Slando.ru och OLX.ru i början av 2013 har ytterligare förstärkt den ledande positionen på den ryska marknaden.

I jämförelse med västerländska marknader har Ryssland en låg andel internetanvändare i förhållande till den totala befolkningen. Vid slutet av 2016 förväntas Rysslands internetanvändare uppgå till omkring 100 miljoner jämfört med 70–75 miljoner 2013. Marknaden för internetrelaterade tjänster förväntas växa avsevärt i samband med en ökad internetanvändning, och antalet ryssar som vill handla online växte kraftigt under det senaste året.

Bolagets hemsida: www.avito.ru

Kapitalmarknadsevent, 10 november 2015, presentation i PDF